Matura ustna z języka angielskiego – jak ją zdać?

Matura ustna z angielskiego – jak wygląda?

Matura ustna z angielskiego to dla wielu wielka niewiadoma. Jak, gdzie, kiedy, co i ile? Więcej pytań niż odpowiedzi? Poniżej zebraliśmy najczęściej zadawane pytania w kontekście ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Za moment wszystko będzie już jasne!

Czy część ustna jest podzielona na poziom podstawowy i rozszerzony?

Matura ustna z angielskiego nie jest podzielona na poziomy. W praktyce wygląda to następująco: najpierw zdajesz egzamin pisemny na poziomie podstawowym, jeśli podchodzisz również do rozszerzenia – też ten rozszerzony. Po tym przystępujesz do egzaminu ustnego, jednak tylko raz. Zadania nie są zróżnicowane na poziom podstawowy i rozszerzony.

Ile trwa egzamin ustny z języka angielskiego?

Około 15 minut. Tylko tyle i aż tyle. Pierwsze dwie minuty zajmuje rozmowa wstępna, po tym zadanie z odgrywaniem ról ok. 4 minuty, opis obrazka i odpowiedź na trzy pytania od egzaminatora to zwykle 3 minuty. W sumie mamy 9 minut. Ostatnie zadanie z materiałem stymulującym jest najdłuższe, jednak zajmie maksymalnie 5 minut.

Z jakich części składa się ustny egzamin z angielskiego?

  1. Rozmowa wstępna
  2. Zadanie z odgrywaniem ról
  3. Zadanie z opisem ilustracji
  4. Zadanie-wypowiedź na temat materiału stymulującego

Matura ustna z angielskiego – jak ją zdać?

Jak zdać maturę ustną z angielskiego? Po prostu – wykorzystując solidne przygotowanie i wiedzę, co w angielskiej trawie piszczy. Dowiedz się, co jest oceniane i brane pod uwagę, dopasuj się do wytycznych i gotowe!

Co jest brane pod uwagę podczas oceny na egzaminie ustnym z angielskiego?

Nazwalibyśmy to ogólnym wrażeniem artystycznym, bo właściwie każdy element egzaminu może mieć wpływ na ostateczną ocenę. Egzaminatorzy przyznają jednak punkty według dwóch podstawowych kryteriów:

  • sprawność komunikacyjna
  • umiejętności językowe, czyli zakres struktur leksykalno-gramatycznych, które stosujesz, poprawność tych struktur, wymowa i płynność wypowiedzi

Ile punktów i za co można zdobyć na ustnej maturze z angielskiego?

Sprawność komunikacyjna – 6 punktów za każde z trzech zadań, więc w sumie 18. Istotne jest, by zrealizować wszystkie polecenia w zadaniach i odpowiedzieć na wszystkie pytania egzaminatora.

Zakres struktur leksykalno-gramatycznych – 4 punkty. Bogaty zasób słownictwa i swobodne korzystanie ze struktur gramatycznych.

Poprawność struktur leksykalno-gramatycznych – 4 punkty. Najważniejszym kryterium jest sprawne porozumiewanie się. Błędy, które nie wpływają na zrozumienie przekazywanej treści mogą zostać uznane za drobne i nawet nie mie ć wpływu na ocenę.

Wymowa – 2 punkty. Poprawna wymowa, brytyjski akcent i piękna intonacja – to przepis na pełen sukces.

Płynność wypowiedzi – 2 punkty. Płynne, spokoje mówienie pozbawione długich pauz i „zawieszeń” to wszystko, czego potrzeba, by zdobyć maksymalną ilość punktów.

That’s it! Matura ustna z języka angielskiego zdana 🙂

© 2020 Elite English Academy. Wszelkie prawa zastrzeżone.