Rozprawka po angielsku – matura coraz bliżej!

Z czego składa się rozprawka po angielsku?

Rozprawka po angielsku na maturze to dwa podstawowe jej typy – za i przeciw oraz wyrażająca opinię. Pierwsza przedstawia zalety i wady w kontekście danego tematu. Druga za to prezentuje wyłącznie opinię twórcy. Każda rozprawka składa się jednak z trzech części – wstępu, rozwinięcia i zakończenia. I to uznać możemy za element stały, szablon, który zawsze się sprawdzi.

Rozprawka po angielsku typu „for and against”

Przygotowując się do pisania rozprawki typu za i przeciw dobrze jest najpierw dokładnie przemyśleć zagadnienie i spisać wszelkie argumenty za oraz przeciw. W pracy powinny pojawić się one w porównywalnej ilości. Konieczne jest też zachowanie obiektywizmu, więc przytaczane twierdzenia muszą się równoważyć. Polecamy przytoczyć dwa plusy i dwa minusy oraz solidnie je omówić i wyjaśnić. Co oznacza to w praktyce? Mniej więcej tyle, że w rozwinięciu pracy znajdą się cztery akapity – dwa na argumenty za i dwa na argumenty przeciw.

O czym warto pamiętać pisząc rozprawkę po angielsku?

Mamy dla Ciebie piątkę na piątkę – 5 zasad, dzięki którym zdobędziesz maksymalną ilość punktów za swoje rozprawkowe dzieło na maturze!

  • zachowanie odpowiedniej struktury tekstu – akapity oraz wyraźny podział na wstęp, rozwinięcie i zakończenie i przede wszystkim TEZA!
  • trzymanie się tematu – każdy argument powinien bezpośrednio odnosić się do tematu i nie pozostawiać oceniającemu żadnych wątpliwości
  • limit słów – od 200 do 250. Co się stanie, jeśli limit zostanie przekroczony lub nieco słów do niego zabraknie? Skutkiem będzie brak punktów za kompozycję i formę.
  • stosowanie języka formalnego – strona bierna, formy bezosobowe w stronie biernej, np. It is said… It is belived…
  • używanie zwrotów i wyrażeń charakterystycznych dla rozprawki – poniżej znajdziesz bank przydatnych zwrotów (rabunek obowiązkowy!).

Rozprawka po angielsku – przydatne zwroty

Nasz bank słów podzieliliśmy na trzy sekcje – wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

Język angielski, czy też po prostu słownictwo wykorzystywane na rozszerzonym egzaminie pisemnym znacząco różni się od potocznego. Dlatego też warto przyswoić kilka przydatnych zwrotów i rozszerzyć swoje językowe umiejętności!

Wstęp – za i przeciw

What are the advantages and disadvantages of … ? – Jakie są zalety i wady …?

What are the benefits and drawbacks of this solution/idea?­­­­ – Jakie są zalety i wady tego rozwiązania/pomysłu ?

Rozwinięcie – podawanie argumentów za

The main advantage/benefit of … is … – Główną zaletą …. jest …

On the one hand, … – Z jednej strony, ….

First and foremost, … – Przede wszystkim, …

First of all, …. – Po pierwsze, …

Another advantage/benefit is that … – Kolejną zaletą jest to, że …

In addition to this,/Additionally … – Dodatkowo …

Secondly, … – Po drugie, …

Thirdly, … – Po trzecie, …

Rozwinięcie – podawanie argumentów przeciw

The main disadvantage/drawback of … is … – Główną wadą … jest …

On the other hand, … – Z drugiej strony, ….

It is also important to consider … – Ważne jest również rozważenie …

Another disadvantage/drawback is that … – Kolejną wadą jest to, że …

Moreover,/Furthermore,/What is more, – Ponadto …

Podsumowanie

In conclusion, … – Podsumowując …

Taking everything into account, … – Rozważając wszystkie argumenty, …

Good luck! – To już życzenia od nas i zdecydowanie nie polecamy zamieszać tego na końcu wypracowania 😉

© 2020 Elite English Academy. Wszelkie prawa zastrzeżone.